Imprimeix Page

El projecte pel Vendrell

L’Agrupació del Vendrell del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) té com a objectiu realitzar un conjunt de projectes i propostes per aconseguir fer del Vendrell una vila millor. Volem un municipi on totes les persones es puguin desenvolupar professionalment amb un entorn amb els serveis necessaris i adients, que la societat ha desenvolupat per a fer una vida el més confortable possible dins les possibilitats que permeten els recursos i la productivitat del nostre territori.

Des de l’òptica socialista creiem que les polítiques socials han de ser un dels punts forts a prioritzar per a poder, d’una banda resoldre els conflictes actuals derivats de la globalització, per assegurar la cohesió social del nostre poble i, per l’altra donar solucions als problemes econòmics de les famílies i ciutadans que estan patint de primera mà les conseqüències de la crisi econòmica i social que s’està patint al nostre país actualment.

Pels socialistes hi ha dos finalitats bàsiques que s’han d’acomplir per a construir una societat més lliure, justa, plural i igualitària. Els governs han de garantir per sobre de tot la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans. Això, només es pot garantir amb unes propostes polítiques que apostin per la justícia social i que donin prioritat a una educació i sanitat públiques de qualitat. Per a finançar aquest model social també necessitem implantar una fiscalitat progressiva que serveixi per redistribuir la riquesa.

Aquestes polítiques cal desenvolupar-les amb intensitat des de l’àmbit de l’educació i la cultura, la sanitat i la justícia fiscal que han de ser els pilars on estructurar aquesta societat més igualitària i equilibrada.

Un model de societat on aquests elements tinguin la força adient farà que al seu entorn les activitats econòmiques i productives s’hi desenvolupin amb normalitat, amb respecte entre persones i amb cohesió social, és a dir, sense els problemes derivats d’injustícies fruit de les males praxis.

Aquesta és la proposta de progrés dels socialistes vendrellencs. Una proposta per construir una societat més justa, igualitària, social i cohesionada. Un projecte il·lusionant que vol arribar al màxim de persones per fer-lo possible i seguir treballant, com sempre, per fer un Vendrell millor.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?page_id=8