Arxiu mensual: June de 2012

Jun 25 2012

SENSIBILITATS

És evident que les persones no tenim les mateixes sensacions ni sensibilitats davant d’un mateix fet. Hi ha qui té un caràcter que fa que es mantingui fred i calculador davant d’una circumstància estressant i que, mercès a aquesta actitud, sigui capaç de reaccionar amb capteniment i encertada, mentre que un altre tipus de caràcter, davant del mateix fet, no sabrà trobar la resposta més adient. Però també és cert que els diferents episodis que ens ofereix el devenir de cada dia en la més o menys dilata línea del nostre temps, fa que les respostes que donem a aquestes circumstàncies no tinguin aquella homogeneïtat que seria desitjable o que puguem preveure, o que els altres ens puguin demanar.

Hi ha coses que vivim a diari. Són aquelles que configuren la nostra relació amb la gent més propera, familiars, companys de treball, amics. Hi ha coses, en canvi, que només ens passen de tant en tant, com ara la descoberta d’una malaltia, un premi en un sorteig, el cotxe que s’avaria enmig de l’autopista…La resposta que donem a unes i altres ve determinada, precisament, per la familiaritat que tinguem en cadascuna. La relació entres dues persones que conviuen en parella, per exemple, ve determinada per un sens fi de detalls insignificants que impliquen però, una atenció continuada. Si no existeix aquesta relació constant, de comunicació permanent, la parella corre el risc de caure en el costum, el quasi imperceptible allunyament quotidià que pot arribar a portar a una suma de petites insignificances el resultat de les quals pot conduir al trencament final. La manca de comunicació els portarà a justificar el trencament amb una mena de frase lapidària que podria dir: “ens hem deixat d’estimar, quasi sense saber com”.

Però hi ha, també, tot tipus de situacions inesperades, com aquell qui va passar davant de la casa on havia viscut feia molts anys, hi va veure que estaven a punt d’enderrocar-la. Va demanar si podia pujar al segon pis. Quan hi va ser descobrí el rebedor que recordava, el menjador i el celobert , la cuina i el lavabo a precari, el corredor llarg i estret i les dues habitacions, que donaven al carrer. De sobte, va començar a sentir una emoció que no havia previst. Davant seu es dibuixaven les imatges dels seus pares, dels seus germans quan eren infants, de la seva colla d’amics que venien a visitar la seva mare malalta, o de la seva parella quan venia a casa seva a festejar amb ell. Era el passat que retornava amb prou força per desestabilitzar el seu raonament i confondre’l en un allau d’emocions en forma de records d’una vida passada, d’un temps que s’havia marcit del tot. No comptava amb això. Simplement havia volgut poder veure, per darrere vegada, el lloc on va néixer i on va viure durant dues dècades. La curiositat el va portar a l’emoció.

En definitiva, les persones evolucionem en el temps, cadascú a la nostra manera, per configurar unes individualitats fetes segons com hem viscut els períodes de la infantesa, l’adolescència, la maduresa i la senectut. Els episodis passats, les persones, el temps, van deixant en nosaltres una empremta que no sempre ens fa com voldríem ser (per això hi ha la voluntat, en molts casos, de voler superar les pròpies mancances), però que vesteix la personalitat amb uns elements propis, distingibles i definits que són els qui determinen el convenciment o la inseguretat en les nostres decisions. El respecte per la llibertat dels demés hauria de ser suficient, en cada cas, per mantenir una deferència en vers les idees i el pensament de cadascú.

El Vendrell, 25 de juny de 2012.
Albert Solé.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=69

Jun 25 2012

El Grup Parlamentari Socialista demana un pla especial de suport a les entitats socials

Moció presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya per impulsar un Pla Especial de suport a les entitats socials

1. Posar en marxa un Pla especial de suport a les entitats del tercer sector social que treballen amb finalitats socials, que contingui:

a. Un calendari del pagaments pel 2012 del deute que la Generalitat té acumulat amb les entitats
b. Habilitar línies de crèdit preferents amb l’Institut Català de Finances i/o amb les entitats financeres privades, destinades a facilitar el finançament i liquiditat que garanteixi la viabilitat i la prestació de serveis a les persones de les diferents entitats
c. A través del diàleg amb les entitats, impulsar la reordenació l’adaptació del sector a les noves necessitats socials i econòmiques

2. Garantir, independentment del origen dels recursos econòmics que els sustenten, els llocs de treball del mercat laboral protegit especialment en el cas dels Centres Especials de Treball. I garantir en qualsevol cas:

a. El manteniment dels ajuts als centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb dificultats especials.
b. Que els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb dificultats especials es puguin acollir a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim interprofessional.

1. Garantir, independentment del origen dels recursos econòmics que els sustenten, el programa d’orientadors les i promotors/es de les OTG amb el mateix nombre i condicions de l’any 2010, donant continuïtat laboral als 150 orientadors/es i 150 promotors/es del SOC.
2. Posar en marxa urgentment un pla de formació i inserció laboral per tal de fomentar l’ocupabilitat de les persones amb perfils amb més dificultats joves i majors de 50 anys sense qualificació-, que no hagin pogut accedir al . programa de ‘ pràctiques no laborals posat en marxa recentment pel SOC per no tenir “una certa qualificació”

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=90

Jun 18 2012

El PSC, en defensa de les Escoles Bressol municipals

Benvolgut/da,

Avui he tingut l’honor de presentar al Parlament les més de 50.000 signatures que hem recollit durant les últimes setmanes en rebuig a les retallades que s’estan produint a les escoles bressol i en favor del nostre model d’escola pública.

Això només ha estat possible gràcies a la feina i la implicació de tants i tantes militants i simpatitzants que, com tu, creiem que una bona educació pública contribueix a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social. Vull agrair molt sincerament aquest esforç que ha realitzat el conjunt de l’organització recollint les esmentades signatures.

El que està succeint amb les escoles bressol és un exemple més a sumar a les polítiques que s’estan portant a terme a l’àmbit sanitari, laboral i de les polítiques socials en general. Els socialistes no podem permetre una Catalunya a dues velocitats, en la que només se’n surt qui pot pagar-se els serveis i que aquell que no s’ho pot permetre quedi definitivament fora del circuit.

Creiem que ha de ser el Govern de la Generalitat, perquè és la seva responsabilitat, el que s’ha de fer càrrec del finançament bàsic d’aquest estadi educatiu, i no les famílies ni les arques municipals.

És per això que amb aquestes signatures, hem presentat una Proposta de Resolució –que podeu llegir a continuació-, que esperem rebi el suport dels altres grups de la cambra, i amb la qual volem garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol amb el model actual i evitar, així, que algunes escoles bressol municipals es vegin abocades al tancament i que moltes famílies quedin fora del sistema i, per tant, fora de la possibilitat d’escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys.

Un cop més, moltes gràcies per la teva feina.

Salutacions

Pere Navarro i Morera
Primer Secretari del PSC

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol o llars d‘infants, finançada pel Govern, els Ajuntaments i les famílies, creada per la Llei 5/2004 de Creació de Llars d’Infants de Qualitat i consolidada per la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, prioritzant aquesta finalitat en el marc de les prioritats generals del Govern i habilitant tots els recursos materials, personals i financers necessaris.

2. Garantir l’accés a les escoles bressol públiques sobre una doble base de quotes familiars assequibles, adaptades a la realitat social de les famílies que hi accedeixen i d’una convocatòria anual d’ajudes públiques que permetin el finançament, almenys, de la meitat de les quotes de les famílies afectades.

3. Garantir l’habilitació dels recursos econòmics necessaris per a liquidar definitivament les quantitats degudes pel Govern als Ajuntaments, corresponents als cursos 2010-2011 i 2011-2012, dins de l’exercici 2012.

4. Fixar un mòdul de cost per plaça que estigui en relació als requisits i característiques del servei definits a la normativa. Restablir l’esquema de finançament per terços, entre Generalitat, Ajuntament i famílies, que ha permès el creixement del nombre de places en oferta amb alta acceptació social.

Estudiar l’aplicació, per al mig i llarg termini, d’un nou marc de finançament regulat de les escoles bressol en el qual la direcció, administració i finançament bàsic d’aquest estadi educatiu recaigui sobre l’Administració de la Generalitat, en la mesura que és l’Administració titular i responsable de les competències educatives. Aquesta proporció es produiria en funció de la realitat administrativa i econòmica de cada escola bressol i seria com a mínim 50/25/25, corresponents a la Generalitat, als Ajuntaments i a les pròpies famílies, amb aquestes proporcions i ordre.

5. Mantenir informat al Parlament de les mesures preses en una línia de compliment dels anteriors punts i la seva implantació pràctica abans de l’inici del proper curs 2012-2013.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=75

Entrades anteriors «