Arxiu mensual: April de 2012

Apr 25 2012

EL PSC, EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

El Partit dels Socialistes de Catalunya, a través de la seva Secretaria d’Educació, vol mostrar la seva gran preocupació per les conseqüències que estan tenint i per les que tindran, les decisions en el terreny de l’educació que tant el Govern de la Generalitat de Catalunya com el Govern d’Espanya estan prenent en aquests darrers mesos. A Catalunya, els retrocessos lligats a la supressió de la 6a hora als Centres de titularitat Pública, l’estat de paràlisi del desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya, falta d’ambició de la Conselleria d’Ensenyament respecte a les obres i infraestructures imprescindibles, la insensibilitat respecte a l’impacte social en l’endarreriment de beques i ajudes, el menys teniment de la col•laboració interinstitucional amb els ajuntaments a través dels Plans d’Entorn o les Oficines Municipals d’Escolarització, estan portant el sistema educatiu a una situació molt complicada. A més, la darrera aportació per part del “Ministerio de Educación”, amb les mesures anunciades pel ministre ens aboquen a una pobra i mala situació del sistema educatiu que amb l’aportació i esforç de tothom havíem bastit al nostre país.

A aquesta ja complicada situació, hi afegim una situació alarmant per com el Govern de la Generalitat de Catalunya està abordant i conduint l’etapa educativa dels 0 als 3 anys a Catalunya.

No podem entendre ni compartir com el govern es pot desentendre de la seva competència i responsabilitat institucional i, no compartim com s’està dilapidant un escenari de franca col•laboració i coresponsabilitat entre administracions publiques.

Pel PSC, sols un marc de col•laboració pot fer possible abordar l’etapa educativa, de 0 a 3 anys, al nostre país. Això sí que és defensar una opció clara de país, i una opció estratègica en l’àmbit de propostes de serveis als infants i a les seves famílies.

Els socialistes sempre hem defensat la importància de l’etapa educativa dels 0-3 anys pel que aporta al desenvolupament de les potencialitats de l’infant i pels posteriors beneficis en la consecució amb èxit dels ensenyaments obligatoris. Per això, creiem que contribueix a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social. Ens temem que, malgrat la cantinel•la recurrent de suport a la família, des del Govern de Catalunya, aquest suport a les famílies i a les possibilitats de conciliació laboral, no formen part del full de ruta de l’actual política pública. Secretaria d’Educació. A més, denunciem que, per justificar una letal baixada de contribució econòmica en el manteniment de les Escoles Bressol, el Departament d’Ensenyament ha caigut en la temptació de negar, criticar i menystenir la tasca feta per totes les administracions locals del país.

Per això afirmem que l’actual model d’atenció educativa dels infants de 0-3 anys és de qualitat, respon clarament a la funció que se li ha assignat dintre la societat, i explicitem que cada un dels més de 500 municipis que han tirat endavant una o vàries escoles bressol, ho han fet amb responsabilitat econòmica, amb ambició educativa i aprofitant els recursos singulars de cada ajuntament.

Seria molt injust i fins i tot podem titllar de deslleialtat institucional, que el Govern de la Generalitat de Catalunya es desentengui d’una responsabilitat compartida, i davant la qual, els ajuntaments sols i de forma unànime, han assumit la titularitat de l’espectacular creixement de places d’escola bressol al nostre país.

La important xarxa pública d’escoles bressol, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser transformada en Llei pel Parlament de Catalunya. La retallada executada pel Departament d’Ensenyament en l’aportació al sosteniment de les Places de Bressol, significa un menys teniment dels mandat legals del Parlament de Catalunya, i és una confirmació de que en la línea política de l’actual Govern del país, l’etapa 0-3 anys no te cap mena de valoració ni importància.

Per això, i coneixent les darreres xifres de cofinançament anunciades per la Generalitat (representen un 28% i un 44% inferiors a l’aportació de fa dos cursos) volem afirmar que no només resten molt lluny del cost real de les llars d’infants incloses les 42 llars d’infants de titularitat de la Generalitat, sinó que incideixen plenament en la viabilitat de la prestació d’aquest servei públic.

En aquest sentit, el Partit Socialista de Catalunya reclama la responsabilitat competencial i la lleialtat institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya, i per això sol•licitem un finançament suficient tal com regula la Llei d’Educació de Catalunya.
El Partit Socialista de Catalunya considera l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per sortir de la crisi econòmica i per avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona.

El Partit Socialista mantenim el nostre compromís amb aquest gran pacte social i amb les directrius legislatives aprovades pel Parlament de Catalunya, màxima institució del nostre país, i que s’havien materialitzat en un alt grau de coresponsabilitat entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat Secretaria d’Educació en diversos àmbits educatius amb projectes comuns com ara els Plans Educatius d’Entorn, les subvencions adreçades a les AMPA i al suport de les activitats extraescolars, etc…. els quals caldria continuar portant a terme en favor de l’equitat i de l’ensenyament de qualitat.

I a més, com a Partit Socialista de Catalunya, recolzem els acords de les entitats municipalistes, (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) en la resolució en demanda dels recursos necessaris i suficients per garantir l’existència d’una oferta de 0-3 anys necessària al nostre País.

Josep Mayoral

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=100