Arxiu de categories: Uncategorized

Mar 17 2018

En lucha por unas pensiones dignas

El PSC de El Vendrell recolza i s’adhereix a les concentracions en lluita per unes pensions dignes.

 

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=668

Mar 14 2018

Lluitant contra la bretxa salarial: fets, no paraules!

EL GRUP SOCIALISTA PRESENTA UNA LLEI PER GARANTIR LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES I ACABAR AMB LA BRETXA SALARIAL QUE A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA ÉS DE 7.123 EUROS ANUALS 

 El diputat del PSC al Congrés per Tarragona Joan Ruiz ha explicat avui que el grup socialista ha entrat a registre una proposició de llei per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de l’ocupació i del món del treball.

 “Els socialistes volem que aquesta llei sigui l’instrument per eradicar tots els elements injustos i de desigualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral. Per exemple, tan sols cal recordar que a dia d’avui, segons els nostres càlculs, la bretxa salarial entre homes i dones a la demarcació de Tarragona és de 7.123 euros anuals. Una realitat intolerable.”

 En concret, la mitjana salarial dels homes a la demarcació de Tarragona és de 27.447 euros anuals bruts mentre que les dones tan sols perceben de mitjana 20.324 euros l’any. Aquesta discriminació també afecta la determinació i la quantia econòmica de les pensions que reben les dones al final de la seva vida laboral.

 “Volem ser la veu de les dones a les Corts Generals i defensar els seus drets, com sempre hem fet els socialistes. Amb aquesta llei les bones paraules es tradueixen en drets individuals per a les treballadores i en obligacions per a les empreses”, ha explicat el diputat tarragoní.

 Joan Ruiz ha titllat com a “burla” les declaracions de la ministra del PP, Dolors Montserrat, en les que aquesta afirmava que la igualtat entre homes i dones està garantida. “Només des del desconeixement més absolut de la realitat és poden dir aquestes coses perquè la realitat que viuen les dones en el seu dia a dia laboral no es pot definir com a igualtat ja que se les tracta injustament, començant per les quanties dels seus sous i de les seves pensions.”

 Entre les mesures contemplades per la llei socialista està la derogació dels elements de la reforma laboral del PP de 2012 on no es promocionen amb incentius el retorn de les dones als seus llocs de treball després de ser mares.

 Així mateix es crearà una oficina estatal de lluita contra la discriminació laboral, a més de reforçar les mesures de la inspecció de treball. “Volem mesures de discriminació positiva en la promoció i l’ascens de les dones en el món del treball.”

 En la mateixa línia la llei estableix com a obligatòries les quotes de participació de les dones en els consells d’administració de les empreses tal i com estableixen les mateixes directives comunitàries.

 “En definitiva –ha conclòs el diputat socialista-, amb aquesta llei volem posar el fil a l’agulla a una realitat laboral en què les dones cobren menys, treballen més, tenen les ocupacions més precàries, tenen més cura de les responsabilitats familiars i acumulen una autèntica sèrie de desavantatges en el món del treball. Amb aquesta proposta de llei volem remoure els obstacles per a què les dones puguin ser ciutadanes i treballadores amb uns drets reconeguts, amb igualtat real i no només nominal.”

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=660

Mar 07 2018

8 de Març Vaga general

 

El 8 de Marzo, Día Internacional de Derechos de las Mujeres, los y las socialistas manifestamos un año más  nuestro firme  compromios con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad  como instrumento para avanzar hacia una  sociedad libre de machismo  porque es incompatible con la democracia, la libertad y la igualdad reales.  

Celebramos esta jornada de reconocimiento y reivindicación con el sabor amargo de vivir un momento  de amenaza histórica hacia las políticas feministas,  tanto a nivel internacional como en nuestro país, pero con la esperanza de la implicación copartícipe de mujeres y hombres por rebela lar y exigir a los gobiernos respuestas efectivas.

Nosotros somos el partido de la izquierda feminista. Como siempre decimos, “Hechos, no palabras sólo” : reivindicamos con orgullo los logros políticos a nivel estatal y catalán que hemos realizado en materia de igualdad de género. Las mujeres sólo hemos avanzado en derechos con gobiernos liderados por el feminismo socialista, porque siempre hemos el incorporado transversalmente a todas nuestras políticas. Y lo seguimos haciendo ahora con  propuestas desde la oposición, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o con las propuestas de Ley de la Brecha Salarial y Ley de Igualdad Laboral,  para eliminar las diferentes situaciones de discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la promoción, la brecha salarial, además de la precariedad y temporalidad. También impulsamos la conciliación, corresponsabilidad y nuevos usos del tiempo , fomentamos las nuevas masculinidades, y, por su vital aportación y por justicia, hemos priorizado dotar de derechos las grandes invisibilizadas y explotadas por el sistema patriarcal y capitalista, las  amas de casa;  así pues, hemos trabajado para  la Renta Garantizada de Ciudadanía, mantenimiento de las pensiones no contributivas, volver a reconocer como cuidadora no profesional con cotización a quien tiene cuidado de personas dependientes, ….  

En Cataluña hemos sufrido doblemente  recortes legales y presupuestarias en políticas de género: des del govern del PP justificant retallades amb l’excusa de la crisi o de “no nos metamos en eso”, i des de la Generalitat prioritzant invertir els diners públics per fomentar la guerra de banderes mentre retallen en subvencions a entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat, o bé, sota el parany d’una “reorganització eficient”, retallen serveis sensibles com els d’atenció a les dones víctimes de gènere, tal i com portem anys denunciant. La paràlisi i degradació institucional, política i econòmica catalana perjudica les dones i la societat sencera. Com a PSC seguim denunciant la banalització que grups independentistes  fan de la violència masclista, manipulant sentiments  per guanyar adhesions polítiques. La causa on ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és la feminista, lluitar pels drets de les dones, sumar i no restar.

Aquest 8 de març, les entitats feministes han promogut a nivell internacional una vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil. Al nostre país, diversos sindicats han convocat vaga laboral, com UGT i CCOO amb una aturada de 2h. Ja l’any passat el PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l’aturada internacional del 8M, instant a fer-ho també al Parlament, Congrés i Parlament Europeu.

Com a socialistes, i per tant, feministes, donem tot el nostre suport a la crida feminista internacional i a la vaga convocada per UGT i CCOO. Ho fem des de la responsabilitat i la voluntat de prioritzar a l’agenda social i política la lluita per la igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes, i, especialment, les polítiques contra la violència masclista i la discriminació laboral (d’accés, promoció, bretxa salarial…). Donem suport a la vaga laboral perquè les dones guanyen 6 punts anuals menys que els homes. Perquè la taxa d’activitat femenina és prop de 10 punts menor i la taxa d’atur és 4 punts superior. Perquè la bretxa salarial és del 23%. Perquè el 67% de l’ocupació temporal a temps parcial és realitzat per dones. Perquè el 81,89% dels contractes indefinits a temps parcial són de dones. Perquè quan hi ha càrregues familiars disminueix la taxa d’ocupació de les dones enfront de la dels homes, que augmenta. Perquè 1 de cada 3 dones entre 18 i 29 anys han patit assetjament. Perquè les pensions de les dones són menors.

Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el treball domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per ocultar retallades de l’Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de corresponsabilitat real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de coeducació i de foment de les noves masculinitats.

Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han d’incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les condicions laborals, fins al màrqueting emprat.

I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s’ha de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves.

Per tot això, des del PSC reivindiquem:

- Tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos econòmics retallats.

- Que els governs estatal i català liderin el Pacte d’Estat contra la violència de gènere garantint recursos, l’acompanyament judicial personalitzat per a dones víctimes i la formació específica als membres de la magistratura especialitzada, i garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO a Catalunya. Promoure un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita contra aquesta xacra.

- Aprovar les Lleis de Bretxa Salarial i d’Igualtat Laboral per lluitar de forma efectiva contra la discriminació que pateixen les dones i que tant afecta a la igualtat real d’oportunitats real.

- Treballar per assolir una Llei d’Usos del Temps eficient, que fomenti les noves masculinitats, la conciliació i la corresponsabilitat real, vinculat tot amb la coeducació.

-A nivell local, continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions reivindicant els drets de les dones i el foment de les noves masculinitats. Ampliar i enfortir la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

-Defensar els drets reproductius i de planificació familiar de les dones, també de les menors.

- Damos  apoyo a la huelga internacional feminista del 8 de marzo, tanto reivindicativa como laboral de 2 horas  e instamos nuestros cargos y militantes a sumarse, hacer activismo en la red denunciando las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres, participar en las movilizaciones, etc …

En los derechos de las mujeres, ni un paso atrás! Como siempre exigimos desde el feminismo socialista: HECHOS, no palabras sólo!

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=654

Entrades anteriors «